Posjet inovacijskom centru Nikola Tesla u Zagrebu - Događanja - Udruga Nikola Tesla | Genij za budućnost

Idi na sadržaj

Glavni meni:

Posjet inovacijskom centru Nikola Tesla u Zagrebu

Objavio Dragica u Događanja · 3/2/2018 16:38:00
Na poziv  prof. dr. sc Nedjeljka Perića, dana  2. veljače 2018., članovi Udruge Nikola Tesla – genij za budućnost posjetili su  zajedno s partnerima Inovacijski centar Nikola Tesla, smješten u prostorima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. Perić tom je prigodom upoznao prisutne s radom i ciljevima  Inovacijskog centra te planovima za budućnost. Centar je prvenstveno osnovan s ciljem uspostave osmišljenog partnerstva između akademske za­jednice i gospodarstva, dok mu je vizija biti vo­deći čimbenik hrvatskog istraživačkog i inovacijskog ekosu­stava te u perspektivi Podunavske regije za primijenjeno istra­živanje i razvoj u području inženjerstva, kao i za srodne pri­mjene koje usmjeravaju hrvat­sko društvo i gospodarstvo pre­ma konkurentnosti i održivosti, uz snažnu potporu informacij­ske i komunikacijske tehnolo­gije.

Misija centra je pridonositi ra­stu hrvatskog gospodarstva za­snovanog na visokim tehnolo­gijama prvenstveno u sektori­ma energetike, prometa, auto­matizacije i robotike, naprednih komponenata, zdravstva i bio­medicinskog inženjerstva te informacijske i komunikacijske tehnologije. U skladu s takvom vizijom i misijom planirana je i organiza­cijska struktura ICENT-a koja se zasniva na šest instituta – za informacijske i komunikacijske tehnologije, energetiku, tran­sportne sustave, robotiku, biomedicinsko inženjerstvo i tehno­logije naprednih komponenata. Uz navedene institute predviđen je i poslovni sektor kao podrš­ka njihovom radu.

Na održanom radnom sastanku prisutni su razmotrili i mogućnosti buduće suradnje s Inovacijskim centrom Nikola Tesla.

Udrugu Nikola Tesla genij za budućnost predstavljali su predsjednica Dragica Mihajlović, glavna tajnica Ljiljana Markuš Cizelj, vanjski suradnik Ivan Šimatović, predstavnici Elektroničkog i računalnog centra iz Ivanić Grada, Josip i Marijana Kožar, te predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  Danijela Pustahija Musulin.
Udrugu inovatora Hrvatske, kao stalnog partnera Udruge Nikola Tesla - genij za budućnost, predstavile su glavna tajnica Katarina Marković i Silvana Svilar.


Natrag na sadržaj | Natrag na glavni meni