Važniji datumi - Udruga Nikola Tesla | Genij za budućnost

Idi na sadržaj

Glavni meni:

Važniji datumi

O Nikoli Tesli
VAŽNIJI DOGAĐAJI VEZANI UZ ŽIVOT I RAD NIKOLE TESLE
DatumOpis
1856. (10. srpnja)
Rodio se Nikola Tesla u Smiljanu kraj Gospića, kao četvrto dijete pravoslavnog svećenika Milutina i njegove supruge Georgine (Đuke), rođene Mandić.
1861.
Završio prvi razred osnovne škole u Smiljanu.
1862. - 1866.
Obitelj Tesla seli u Gospić, gdje Nikola Tesla nastavlja osnovnu školu.
1866. - 1870.
Tesla završava Nižu realnu gimnaziju u Gospiću. U slobodnim satima vježba snagu volje i koncentracije. Koristi bogatu očevu knjižnicu. Počeci kreativnog i inovativnog stvaranja.
"Jednom zgodom došao mi je u ruke roman "Abafi" (Sin Abe) poznatog pisca Josike.To je djelo na neki način probudilo moju uspavanu snagu volje i ja sam počeo vježbati samosvladavanje", riječi su Nikole Tesle.
1870. - 1873.
Nastavak školovanja u Velikoj realnoj gimnaziji u Rakovcu kod Karlovca. Presudan utjecaj profesora Martina Sekulića koji predaje matematiku i fiziku. (24. srpnja Tesla je maturirao na Višoj realnoj školi u Rakovcu).
1873. - 1874.
Vraća se u Gospić. Devet mjeseci boluje od kolere. Otac je tražio da Tesla bude svećenik, a Teslu zanima samo tehnika. Otac pristaje da studira tehniku i Tesla odmah ozdravi.
1874. - 1875.
Jednogodišnji oporavak u Tomingaju kod Gračaca; razmišlja o izumima.
1875. - 1878.
Studira na Visokoj tehničkoj školi u Grazu, uči dvadeset sati dnevno; izvanredne ocjene; zbog nedostatka novca želi završiti studij u što kraćem roku. Profesoru Poeschlu ukazuje na nesavršenost Grammeovog stroja bez komutatora i četkica.
1878.
Odlazi u Maribor. Radi kao pomoćni inženjer.
1879. (ožujak)Tesla se vraća u Gospić na odmor. Neko vrijeme predaje kao student na Realnoj gimnaziji u Gospiću.
1880. (siječanj)
Nastavlja studij u Pragu. Studij prekida zbog nedostatka materijalnih sredstava.
1881.
Zapošljava se u Budimpešti u Centralnom telegrafskom uredu zahvaljujući rodbinskim vezama. Usavršava neke uređaje i pronalazi metode za pojačanje glasa u telefoniji. Izumio je pojačalo glasa.
1882. (veljača)
U Budimpešti za vrijeme šetnje s prijateljem Sigetijem, dolazi na zamisao okretnog magnetskog polja, a potom razrađuje sve tipove elektromotora. Štapom u pijesku crta shemu elektromotora kojeg će šest godina poslije patentirati u Americi.
1882. (travanj)
Odlazi u Pariz i radi u Edisonovoj podružnici gdje ga prima direktor kompanije Charles Batchellor. Bavi se istosmjernim strojevima. Postaje poznati stručnjak.
1883.
U Strassbourgu uređuje automatske regulatore rasvjete i izrađuje prvi motor bez komutatora. Na izgradnji elektrane konstruirao je dvofazni indukcijski motor kojeg demonstrira 10. srpnja.
1884.
Vraća se u Pariz; ne uspijeva prikupiti novac za svoje konstrukcije. Razočaran nerazumijevanjem u Europi i na preporuku direktora Edisonove tvrtke odlazi u SAD te nekoliko mjeseci radi u Edisonovoj tvrtki "Machine Works" u New Yorku.
U početku su mu ponuđeni poslovi održavanja za 18 dolara tjedno.
Edison mu je obećao 50 000 dolara kao nagradu, ukoliko usavrši dinamo-stroj. Nekoliko tjedana nakon usmenog dogovora, Tesla je svoje obećanje ispunio i traži od Edisona svoj novac. Edison mu odgovara da je to bila samo šala. Razočaran odgovorom, Tesla napušta posao i njegovu tvrtku. Sukob s Edisonom trajat će godinama.
1885.
Tesla osniva svoju tvrtku za proizvodnju električnih lučnica (svjetiljke s elektrodama koje proizvode jako svjetlo uspostavljanjem električnog luka).
1885. (ožujak)Prijavljuje svoj prvi patent o poboljšanju lučnica, niz patenata o lučnici i regulaciji istosmjernog generatora i komutatora.
1885. (13. ožujka)Izgorio je Teslin laboratorij u New Yorku. U srpnju je izgrađen novi laboratorij koji počinje s radom; Tesla konstruirao primoodašiljačku radiostanicu.
1885. (svibanj)Patent za regulator za dinamo-električne strojeve.
1886.
Za vrijeme ekonomske krize propada mu kompanija; radi na njujorškoj kanalizaciji. Pomaže mu direktor Wester Uniona za Europu, profesor William A. Antony, također znanstvenik.
1886. 
(siječanj - ožujak)
Patenti za dinamo-električni stroj i za termomagnetski motor
1887.
Tesla radi kao elektromonter. U travnju osniva svoju novu tvrtku "Tesla Electric" i svoj laboratorij; u svibnju prijavljuje patent za piromagnetski-električni generator; 12. listopada prijavljuje patente izmjenične struje i za prijenos električne energije. Prijavljuje još oko 40 patenata: opsežan sustav motora, generatora i transformatora za prijenos električne energije pomoću dvije i više izmjeničnih struja.
1888.
Drži predavanje u Američkom institutu elektroinženjera o novom sustavu elektromotora i transformatora; George Westinghouse otkupljuje njegove patente.
1889.
 U lipnju prijavljuje patent za metodu pogona elektromagnetskih motora, za metodu dobivanja istosmjerne struje iz izmjeničnih struja i patent za amaturu za električne strojeve. U jesen boravi u Parizu na Međunarodnoj izložbi. Krajem godine odlazi u Hrvatsku, gdje ostaje do početka 1890. godine.
1890. (svibanj)
U Američkom udruženju elektroinženjera predaje o "Pokusima sa strujama vrlo visoke frekvencije i njihovoj primjeni u metodama umjetne rasvjete"; patenti srednje frekventnih generatora i luminiscentnih izvora svjetla.
1891.
Tesla postaje državljanin SAD-a; Prijavio niz patenata iz područja visokofrekventnih struja i visokog napona; 20. svibnja drži predavanje s pokusima na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Izumio zavojnicu, kasnije nazvanu Teslina zavojnica, koja je i danas u širokoj uporabi u televizorima, radiju i ostalim električnim uređajima.
1892. (siječanj)
Prijavljuje patent za generator izmjeničnih struja, za metodu i aparat za električnu konverziju i razdiobu, za električni mjerač, za sistem električne rasvjete, za električnu žarulju, za električni kondenzator, za električni vodič za žarno električno svjetlo i za električni željeznički sistem. Predavanje u Londonu i Parizu.
Za vrijeme predavanja u Parizu telepatski glas mu je rekao da mu je majka bolesna i da umire. (Tesla je vježbao telepatsku komunikaciju s majkom dok je još živio u Smiljanu). Odlazi u Smiljane i zatiče majku na samrti. Majka mu je umrla na rukama.
24. svibnja Tesla je održao predavanje o izmjeničnoj struji u Zagrebu.
1893.
Teslin generator je prikazan na izložbi u Chicagu. Kolumbova izložba bila je zamišljena kao proslava 400. godišnjice otkrića Amerike, koja je žudjela za spektaklom. Tako je 1. svibnja 1893. održan prvi sajam elektrotehnike u povijesti. Time je bio otvoren put za izgradnju hidrocentrale na Nijagari, što je bio Teslin dugogodišnji san.
1894.
Tesli je dodijeljen počasni doktorat Jelskog i Kolumbija sveučilišta i Elliott Cresson medalja Franklinovog instituta. Bili su to prvi počasni doktorati od ukupno 15.
1895.
13. ožujka izgorio je Teslin laboratorij u New Yorku; u srpnju je izgrađen novi laboratorij i počinje s radom; Tesla je konstruirao primoodašiljačku radiostanicu. U rujnu je pušten u rad prvi dalekovod od 35 km za obližnji grad Buffalo. Tri dana poslije puštanja u rad hidrocentrale na Nijagari, proradila je hidrocentrala na slapovima Krke kraj Šibenika u Hrvatskoj, koja je bila kompletna. Na 16 km dalekovoda bilo je postavljeno šest trafostanica.
U prosincu 1895. godine profesor Roentgen je objavio svoje otkriće X zraka, premda ih je prvi otkrio Tesla. Tesla je poslao Nijemcu odmah slike sjeni i dobio je odgovor: " Slike su vrlo zanimljive. Kada biste bili ljubazni i otkrili mi način na koji ste do njih došli?" Tesla je otkrio i eksperimentirao s X zrakama, nazivajući ih kozmičkim, prije Roentgena.
Poznato je da su izumi Nikole Tesle ukradeni i patentirani prije nego što je Tesla imao vremena za prijavu istih. Tako je u svojoj knjizi Tesla zapisao "Ja ne žalim što su mi drugi pokrali ideje moje, ali žalim što nemaju svoje."
1896.
Postaje počasni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, u prosincu 1896. u Zagrebu. Izvodi pokuse s X-zrakama.
1897.
Teslini pokusi bežičnog prijenosa električne energije.
1898.
Srpanj - prijavljen patent daljinskog upravljanja brodovima i vozilima; rujan - u New Yorku prikazao ideju daljinskog bežičnog upravljanja; prezentira ideju robotike koju nisu mogli razumjeti i shvatiti; u Buffalu održao predavanje o elektroterapiji.
Testira malen (18 cm) elektromehanički oscilator; bez ikakvih namjera pričvrstio ga je za potporni željezni stup koji je bio postavljen kroz čitavu zgradu u ulici East Houston. Uređaj je izazvao potres i građani su bježali tražeći spas. Bilo je to novo Teslino otkriće, Teslin oscilator.
1899.
Pokusi s radiostanicom od 200 kw u Coloradu; signali do New Yorka.
Visokofrekventni "Teslin transformator" u laboratoriju je bacao iskru preko 4 m, napona 10 milijuna volti. Otkriće "stojećih valova", 4. srpnja 1899. u Colorado Springsu, koji nastaju prirodnim pražnjenjem, Tesla je komentirao u člancima iz 1900. pod naslovom"Problem povećanja ljudske energije", "Način prijenosa kroz prirodne sredine" i u članku
"Prijenos električne energije bez žica" 1904. godine. Tesla navodi da približna dužina stojećih valova varira između 25-70 km i da je najniža rezonanca pri kojoj se javlja efekt stojnog vala 6 Hz u intervalu ne manje od 0,08484 sekunde. Elektromagnetskim prigušivanjem uređaja, jačao je električni potencijal. Čitav toranj ponašao bi mu se kao niskofrekventni rezonator, koji je istovremeno bio oscilator i antena.
1900.
Patent za sredstva za izolaciju električnih vodiča, patent za metodu signaliziranja, patent za sistem signaliziranja.
3. siječnja pod snijegom okovanim laboratorijem, s iskrama koje su nastale uslijed djelovanja oscilatora prema podu, Tesla uočava pojave "vatrenih lopti" ili loptastih munja koje se sporo kreću.
Tesla započinje gradnju Svjetskog centra za telegrafiju na Long Islandu, koji se nalazi 60 milja od New Yorka. Od Georga Westinghousea ne dobiva više financijsku potporu. Morgan ga je odbio.
1901.
Započinje gradnju tornja Waldencliffe na Long Islandu, visok 56 m. Nitko ni do danas ne zna sa sigurnošću čemu je trebao poslužiti. Rad je obustavljen 1906. godine zbog nedostatka sredstava.
1902.
Tesla prijavio patent uređaja za prijenos električne energije.
1904.
Tesla objavio svoj projekt "Svjetski bežični sustav".
1906.
Zbog nedostatka novca obustavljen rad radiopostaje na Long Islandu.
Ova vijest je Teslu jako pogodila i dovela do financijskog kraha. Živi od pomoći prijatelja. Potpuno se izolirao od ljudi. Najbolje prijatelje je pronašao u golubovima koje hrani u gradskim parkovima. Tako će jednog dana upoznati svoju golubicu; veza je opisana u mnogim knjigama i muzejima. Bila je inspiracija i za umjetnike za stvaranje predstava i performansa na temu "Tesline golubice".
1908.
Tesla radi na usavršavanju turbine.
1909.
Patent za tekućinsku propulziju, za turbine bez lopatica, za pokazivač brzine, za ventilski vod, za gromobran, za mjerila protoka tekućine, za mjerač brzine broda, za mjerač frekvencije.
1911.Prijavljen patent za turbine. Bez plaćanja za odobrenje patenta na godinu svoje smrti 1943. godine, najveće američke naftne tvrtke počele su koristiti ovu turbinu kao najbolju metodu za vađenje nafte.
1912.Tesla i T.A. Edison predloženi su za Nobelovu nagradu.
1913.George Westinghouse, Teslin investitor, umire.
1917.Nagrađen je medaljom Edison 1916. godine. Njegov toranj na Long Islandu je srušen. Posljednjih 20 godina Teslinog života su ostali tajna.
1918.Tesla patentirao gromobran.
1921.Objavljuje članak "Međunarodni promet" u kojem je izložio svoju ideju o mogućoj povezanosti između planeta pomoću ultra- kratkih valova. Ideja je realizirana 1946. godine, kada su prvi valovi poslani sa Zemlje prema Suncu i Mjesecu i vratili se.
1922.Nakon duljeg vremena podnio je zahtjev za niz patenata iz područja mehanike fluida koji nisu bili u potpunosti razrađeni, niti dopunjeni; pa su zahtjevi za patentiranje istekli i postali vlasništvo države.
1926.Prima počasni doktorat iz tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Beogradu. Iste godine nagrađen je počasnim doktoratom i na Sveučilištu u Zagrebu.
1931.Tesla slavi 75. rođendan. Prima čestitke od Lee de Forest i Albert Einsteina. Iste godine Thomas Alva Edison umire. Također, unutar iste godine Tesla se pojavljuje na naslovnici magazina Time.
1934.
Tesla razradio plan usnopljenog prijenosa energije.
Dodijeljena mu je medalja John Scott u Philadelphiji u znak priznanja za višefazni sustav električne energije.
1936.
U Banskim dvorima u Zagrebu održana svečanost u povodu Teslina 80. rođendana.
1937.
Umire Guglielmo Marconi, Teslin prijatelj, navodni izumitelj radija, koji je ukrao Teslinu ideju o radiju. Taj je patent nakon Tesline smrti pripao Tesli kao pravo prvenstva.
1938.
U hotelu New Yorker Tesla je govorio o bežičnom prijenosu električne energije i o zrakama smrti.
1943. (7. siječnja)Tesla je preminuo u svojoj hotelskoj sobi u New Yorku pod čudnim okolnostima.
1949.
Osnovana je Tvornica telefonskih uređaja " Nikola Tesla" u Zagrebu.
1956.
Urna Nikole Tesle prenesena je u Muzej Nikola Tesla u Beograd.
1960.
U Parizu je prihvaćen naziv "Tesla" za jedinicu magnetske indukcije.
1963.
Otvoren je u Zagrebu Tehnički muzej s Odjelom Nikola Tesla.
1969.
Lik Nikole Tesle na rektorskom lancu Sveučilišta u Zagrebu.
1970.
Podignut spomenik Nikoli Tesli uz tvornicu RIZ u Zagrebu.
1976.
Proslava 120. godišnjice rođenja - znanstveni simpozij u Zagrebu, Gospiću i Smiljanu; podignut spomenik Nikoli Tesli na slapovima Nijagare. Američki institut elektroinženjerstva svojoj godišnjoj nagradi daje Teslino ime.
1978.
Margaret Cheney je objavila dosad najbolje napisanu Teslinu biografiju "Tesla - čovjek izvan vremena" ("Man out of Time").
1981.
Postavljen je spomenik Tesli u Gospiću, rad Frane Kršnića, srušen deset godina kasnije.
1983.
Američka pošta izdaje marku s Teslinim likom.
1984.
U Sacramentu je formiran hard-rock bend "Tesla".
1986.
U Colorado Springsu je osnovan "International Tesla Society, Inc."
1997.
U posebnom izdanju magazine Life, Tesla je uvršten na 57. mjesto popisa 100 najutjecajnijih ljudi posljednjih 1000 godina.
2005.
Izabran među 100 najzaslužnijih Amerikanaca u okviru javnog glasanja u organizaciji američke televizije Discovery.
2006. 
Podignut spomenik Nikoli Tesli, na slapovima Niagare, kanadska strana.
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni meni